Pàgina
Menu
Contactar
Vosté està aquí:   Inici > Control de gestió
es

Control de gestió

 Objectiu

  • Anàlisi de la informació financera per a l'obtenció d'un coneixement real i fiable de l'evolució de l'empresa a cada moment.
  • Millorar la gestió, efectuant les pertinents propostes i recomanacions.

Metodologia

  • Elaboració del pressupost anual.
  • Obtenció del Punt Mort (benefici zero).
  • Anàlisi trimestral dels Balanços i de l'Estat de l'Origen i Aplicació de Fons.
  • Anàlisi dels Comptes de Resultats desglossades per línies de serveis i estudi de les despeses d'estructura, així com les seves desviacions respecte al pressupost.
  • Estudi de la rendibilitat dels comptes de clients.
  • Estudi de la razonabilidad dels marges aplicats.
  • Reunions periòdiques amb la gerència de l'empresa per a comentar els apartats anteriorment exposats, així com aquells que es considerin necessaris per a l'obtenció dels objectius marcats o altres que poguessin anar sorgint.
Pàgina
Menu
Contactar

Contacti amb nosaltres

c/ Comte de Salvatierra 10, 3r 2ª
08006 Barcelona (España)
info @ assessoriadiagonal.com
Tel. 933 624 670

Aviso legal

Aviso legal

Cookies

Pàgina
Menu
Contactar

Powered by CMSimple

Login