Pàgina
Menu
Contactar
Vosté està aquí:   Inici > As. Comptable
es

As. Comptable

 • Assessorament general en matèria comptable i sobre obligacions formals.
 • Organització i posta en marxa de la comptabilitat
 • Informació permanent dels canvis en la normativa comptable que puguin ser del seu interès.
 • Reunions periòdiques amb el departament financer-comptable de l'empresa a l'efecte de garantir la màxima fidelitat de les dades registrades en els processos comptables.
 • Presentació de llibres oficials davant el Registre Mercantil.
 • Gestió diària dels seients comptables, obertura i tancament d'exercici
 • Estudi, revisió i actualització de comptabilitats
 • Conciliacions bancàries
 • Amortitzacions i provisions
 • Control d'operacions de leasing, confirming, factoring, renting, etc.
 • Elaboració de Balanços de Situació, d'Explotació, Compte de Pèrdues i Guanys, Sumes i Saldos
 • Legalització de llibres comptables
 • Preparació i tramitació del dipòsit dels Comptes Anuals
 • Emissió d'informes comptables
Pàgina
Menu
Contactar

Contacti amb nosaltres

c/ Comte de Salvatierra 10, 3r 2ª
08006 Barcelona (España)
info @ assessoriadiagonal.com
Tel. 933 624 670

Aviso legal

Aviso legal

Cookies

Pàgina
Menu
Contactar

Powered by CMSimple

Login