Pàgina
Menu
Contactar
Vosté està aquí:   Inici > Actualitat fiscal > Setembre 2020
es

Setembre 2020

RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS I CONSELLERS
La previsió inclosa en l'article 15.e) de la LIS facilita la deduïbilitat de les retribucions salarials que, si s'escau, puguin percebre els administradors o consellers d'una entitat per a l'exercici de funcions d'alta direcció, o altres funcions derivades d'un contracte de caràcter laboral ordinari amb l'entitat.

APROFITAMENT DE LA COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES D'EXERCICIS ANTERIORS
Una recent sentència de l'Audiència Nacional ha entès que el període de comprovació de bases negatives, de deu anys, opera també a favor de contribuent.

EXEMPCIÓ A AJD DE LES ESCRIPTURES DE FORMALITZACIÓ DE LES MORATÒRIES HIPOTECÀRIES PER AL SECTOR TURÍSTIC
El Reial Decret llei 25/2020, de 3 de juliol (BOE de 6 de juliol i en vigor el 7 de juliol), de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació, regula en el seu capítol II, relatiu a altres mesures de suport a la reactivació econòmica, una moratòria hipotecària per a immobles afectes a activitat turística.

EL TRIBUNAL SUPREM REBUTJA QUE LA INSPECCIÓ APLIQUI EL CRITERI DE LA INSCRIPCIÓ COMPTABLE ALS INGRESSOS (ANTICIPATS) I EL DE MERITACIÓ A LES DESPESES (COMPTABILITZATS CORRECTAMENT)
El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 17 de juny de 2020, recurs núm 3687/2017 rebutja que s'utilitzin criteris diferents en la forma d'imputar ingressos i despeses quan corresponen a un període diferent al de la meritació.

EL TRIBUNAL SUPREM ANUL·LA L'ARTICLE QUE REGULA L'OBLIGACIÓ D'INFORMAR A HISENDA SOBRE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINS TURÍSTICS
La Sala aplica la sentència de el cas 'Airbnb Ireland' del TJUE i invalida la disposició espanyola per no haver estat notificada la seva tramitació a la Comissió Europea.

CONSULTES PUBLICADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS AMB RELACIÓ A LA COVID 19
La Direcció General de Tributs ha publicat una sèrie de consultes relacionades amb la COVID 19 de les quals hem efectuat una selecció.

MESURES FISCALS QUE ES CONTEMPLEN EN EL REAL DECRET-LLEI 27/2020, DE 4 D'AGOST, DE MESURES FINANCERES, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT, APLICABLES A LES ENTITATS PER COMBATRE ELS EFECTES DE LA COVID-19
S'estableixen mesures fiscals que afecten a l'IVA a tipus zero en els lliuraments de material sanitari, al Règim fiscal aplicable a la final de la «UEFA Women 's Champions League 2020» i a l'exempció en AJD de les escriptures de formalització de les moratòries hipotecàries per al sector turístic i per al sector del transport públic de mercaderies i discrecional de viatgers en autobús.

POSPOSICIÓ DE L'ENTRADA EN VIGOR DE DIVERSES MESURES EN L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT RELACIONADES AMB EL COMERÇ ELECTRÒNIC TRANSFRONTERER
Com a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19, es posposa l'entrada en vigor de diverses mesures relacionades amb el comerç electrònic transfronterer entre empreses i consumidors.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2020

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE SETEMBRE DE 2020

Premi aquí per a accedir al document complet

ANEXE I: Disposicions autonòmiques

Pàgina
Menu
Contactar

Contacti amb nosaltres

c/ Comte de Salvatierra 10, 3r 2ª
08006 Barcelona (España)
info @ assessoriadiagonal.com
Tel. 933 624 670

Aviso legal

Aviso legal

Cookies

Pàgina
Menu
Contactar

Powered by CMSimple

Login