Pàgina
Menu
Contactar
Vosté està aquí:   Inici > Actualitat fiscal > Març 2021
es

Març 2021

MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT
S'ha modificat el Pla General de Comptabilitat; el PGC de mitjanes Empreses; les Normes de Consolidació; i les Normes d'Adaptació de l'PGC a les entitats sense fins lucratius.

RESOLUCIÓ DEL ICAC SOBRE NOUS CRITERIS COMPTABLES PER AL RECONEIXEMENT D'INGRESSOS PER L'ENTREGA DE BÉNS I LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
Amb efectes per als comptes anuals d'exercicis iniciats a partir de l'2021.01.01 es desenvolupa la modificació de l'PGC sobre ingressos per vendes i prestació de serveis i la informació a incloure en la memora sobre aquestes transaccions. Així mateix s'incorporen nous criteris per al càlcul de la xifra anual de negocis.

SANCIONS PER NO DIPOSITAR COMPTES ANUALS EN EL REGISTRE MERCANTIL
Amb la publicació del nou Reglament de la Llei d'auditoria de comptes es reforça el règim sancionador de l'incompliment de l'obligació de dipòsit de comptes.

DIRECTRIUS DEL PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI
Mitjançant Resolució de 19 de gener de 2021, de la Direcció general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, s'aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2021.

COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES EN LA RECTIFICACIÓ D'UNA AUTOLIQUIDACIÓ
L'AN considera que és indiferent si la compensació de bases imposables negatives en l'IS és o no una opció tributària i admet rectificació d'una autoliquidació.

EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA LA DEDUÏBILITAT DELS INTERESSOS DE DEMORA EN L'IMPOST SOBRE SOCIETATS AL NO TENIR AQUESTS CARÀCTER PUNITIU O SANCIONADOR
El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 8 de febrer de 2021, resol que a efectes de l'Impost sobre Societats, els interessos de demora, siguin els que siguin exigits en la liquidació practicada en un procediment de comprovació, siguin els meritats per la suspensió de l'execució de l'acte administratiu impugnat, tenen la consideració de despesa fiscalment deduïble, en contra del que sosté l'Administració Tributària i l'òrgan administratiu revisor.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT ELS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2021

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE MARÇ DE 2021

Premi aquí per a accedir al document complet

ANNEX I: Disposicions autonòmiques

 

Pàgina
Menu
Contactar

Contacti amb nosaltres


c/ Rambla Catalunya num.118, 1º1º
08008 Barcelona (España)
info @ assessoriadiagonal.com
Tel. 933 624 670

 

Actualitat fiscal

Maig 2021

Abril 2021

Març 2021

Aviso legal

Aviso legal

Cookies

Pàgina
Menu
Contactar

Powered by CMSimple

Login