Pàgina
Menu
Contactar
Vosté està aquí:   Inici > Actualitat fiscal > Juliol-Agost 2020
es

Juliol-Agost 2020

AMPLIACIÓ DE LA VIGÈNCIA D'ÚS DE CERTIFICATS ELECTRÒNICS CADUCATS
Es permetrà l'ús dels certificats que estiguin caducats a la Seu electrònica de l'Agència Tributària fins a l'1 d'agost de 2020.

MODELS DE DECLARACIÓ DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS I DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS 2019. NOVETATS COVID-19
Novetats en l'Ordre: s'inclouen noves caselles degut a la possibilitat de presentar la declaració sense aprovar els comptes anuals.

MESURES FISCALS EN MATÈRIA DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS PER A LA REACTIVACIÓ DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA
Mitjançant el Reial Decret Llei 23/2020 es modifica l'Impost sobre Societats millorant la deducció per activitats d'innovació tecnològica de processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l'automoció i possibilitant la llibertat d'amortització en inversions realitzades a la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada.

INSPECCIONS TRIBUTÀRIES PER VIDEOCONFERÈNCIA
Mitjançant el Reial Decret Llei 22/2020 (BOE 2020.06.17) es modifica la LGT per permetre la realització de procediments tributaris mitjançant sistemes digitals com la videoconferència.

NOUS MODELS PER A LA REGULARITZACIÓ VOLUNTÀRIA DEL DEUTE TRIBUTARI
S'ha aprovat el Model 770, per a l'autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs i el Model 771 per a l'autoliquidació de quotes en cas que no hi hagi model disponible a l'AEAT.

NO INTERRUPCIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ TRIBUTÀRIA AMB LA PRESENTACIÓ DEL RESUM ANUAL DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
La presentació del resum anual de l'IVA model 390 no interromp la prescripció.

EL TRIBUNAL SUPREM FIXA LA INTERPRETACIÓ SOBRE EL CONCEPTE D'AIXOVAR DOMÈSTIC I QUINS BÉNS S'HAN D'EXCLOURE A L'EFECTE DE L'IMPOST DE SUCCESSIONS
La Sala del Contenciós Administratiu de Tribunal Suprem ha dictat una interessant sentència en la qual fixa la interpretació sobre l'article 15 de la Llei de l'Impost sobre Successions i Donacions (aixovar domèstic).

COSTES JUDICIALS: EL VENCEDOR PODRÀ DEDUIR DE L'IMPORT QUE REBI EN CONCEPTE DE COSTES LES DESPESES EN QUE HAGI INCORREGUT AMB MOTIU DEL PLET, AMB EL MÀXIM DE L'IMPORT QUE REBI
El Tribunal Econòmic-Administratiu Central, en Resolució d'1 de juny de 2020, resol si per determinar a l'hora de tributar per l'IRPF, per a la determinació del guany patrimonial que pot suposar per al vencedor del plet l'import de les costes que li lliura el seu oponent, que ha estat condemnat en costes, pot deduir d'aquest import les despeses en què ell -el vencedor- va incórrer durant el procés.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT EL MES DE JUNY DE 2020

CALENDARI FISCAL PER ALS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2020

Premi aquí per a accedir al document complet

ANEXE I: Disposicions autonòmiques

Pàgina
Menu
Contactar

Contacti amb nosaltres

c/ Comte de Salvatierra 10, 3r 2ª
08006 Barcelona (España)
info @ assessoriadiagonal.com
Tel. 933 624 670

Aviso legal

Aviso legal

Cookies

Pàgina
Menu
Contactar

Powered by CMSimple

Login