Gener 2021

NOVETATS EN MATÈRIA FISCAL PREVISTES EN EL REIAL DECRET-LLEI 39/2020 DE 29 DE DESEMBRE
Es declara exempt en l'IRPF l'ingrés mínim vital i s'amplia el termini de materialització de la RIC.
    
LES INSPECCIONS TRIBUTÀRIES: EL REGISTRE DE DOMICILIS O D'EMPRESES I LES CAIXES DE SEGURETAT PRIVADES
El Tribunal Suprem i el TSJ de València dicten sentència en aquests supòsits.

ORDRE DE MÒDULS PER A 2021. PUBLICADA AL BOE I AMB MÍNIMS CANVIS
Aprovats per 2021 els signes, índexs o mòduls corresponents al mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, així com els índexs i mòduls del règim especial simplificat d'IVA i s'estableixen els terminis de renúncies o revocacions als esmentats règims.

NO ESTAN SUBJECTES A L'IRPF ELS INTERESSOS DE DEMORA EN LES DEVOLUCIONS D'INGRESSOS INDEGUTS
El Tribunal Suprem s'ha pronunciat en el sentit que els interessos de demora abonats per l'Agència Tributària a l'efectuar una devolució d'ingressos indeguts no estan subjectes a l'IRPF.

TRIBUTACIÓ A L'IRPF DEL RESCAT D'UN PLA DE PENSIONS QUAN NO ES VA EFECTUAR LA REDUCCIÓ EN EL MOMENT DE L'APORTACIÓ
La quantitat percebuda en concepte de rescat d'un pla de pensions constitueix rendiment de la feina gravat per l'IRPF en l'exercici de la seva obtenció. Si en el seu moment no es va efectuar la deducció en l'IRPF, podent fer-ho, pot realitzar-se en el moment del rescat.

S'HAURÀ DE SER MÉS ACURAT AMB ELS PROGRAMES DE COMPTABILITAT A PARTIR DE 2021
Quedaran prohibits els programes de comptabilitat que permeten anul·lar un seient i substituir-lo per un altre.

RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA DAVANT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE TOTES LES PERSONES QUE FORMEN EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
L'existència de Consellers-Delegats no eximeix de responsabilitat als altres administradors que haguessin incomplert les seves obligacions tributàries.

DISPOSICIONS PUBLICADES EN EL MES DE DESEMBRE DE 2020

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE GENER DE 2021

Premi aquí per a accedir al document complet

ANNEX I: Disposicions autonòmiques

ANNEX II: Addenda LPGE 2021