Desembre 2020

MESURES TRIBUTÀRIES EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A 2021
Enunciem les mesures tributàries que excepte modificacions en seu parlamentària són les que regiran per al proper any 2021.

NOVETATS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA INTRODUÏDES PEL REAL DECRETO-LLEI 34/2020 DE MESURES URGENTS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL I AL SECTOR ENERGÈTIC, I EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA
Amb efectes des del dia 19 de novembre s'han introduït diverses mesures d'índole tributària.

TRIBUTACIÓ DE LES DESPESES RELATIVES AL TELETREBALL
La Direcció General de Tributs està estudiant la nova Llei de Treball a Distància i preveu pronunciar-se abans de final d'any sobre com han de tributar les despeses que paguin les empreses als seus empleats pel teletreball.

LA IMPORTÀNCIA DELS INFORMES D'AUDITORIA PER DESVIRTUAR LA RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA DELS ADMINISTRADORS
El TSJ de Catalunya considera que no es pot derivar la responsabilitat subsidiària als administradors quan la comptabilitat que va servir de base a la declaració d'impostos de l'entitat va ser prèviament auditada.

MODIFICACIONS EN L'ADMINISTRACIÓ DELS LLIBRES REGISTRE DE L'IVA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AEAT
S'ha publicat al BOE del dia 24 de novembre l'modificació de les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen l'administració dels Llibres registre de l'IVA a través de la Seu electrònica de l'AEAT.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT EL MES DE NOVEMBRE DE 2020

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE DESEMBRE DE 2020

Premi aquí per a accedir al document complet

ANNEX I: Disposicions autonòmiques

ANNEX II: Addenda Brexit

ANNEX III: Addenda mesures urgents