Assessoria Diagonal

Assessoria Diagonal, S.L., és una empresa d'assessorament empresarial integrada per diferents professionals especialitzats en diferents àrees empresarials (comptable, fiscal-mercantil, control de gestió), que ofereix serveis d'assessoria integral a empreses i particulars.

Les modificacions constants en les normatives legals i l'exigència del nostre entorn econòmic fa que les empreses precisin d'un assessorament eficaç que permeti prendre les decisions oportunes.

El nostre objectiu és oferir un assessorament personalitzat als nostres clients. Conscients que cada client necessita uns serveis específics adaptats a les seves necessitats, avaluem cada cas individualment i preparem un pressupost fet a mida que cobreixi les seves necessitats, evitant així la inclusió de serveis superflus i incloent els que siguin específics a l'activitat de l'empresa.

Creiem que la nostra experiència de més de vint anys al servei de les empreses i el nostre coneixement profund i actualitzat del món empresarial pot ser-los de gran ajuda.